În calendarul ortodox de sâmbătă, 13 iulie, sunt pomeniți mai mulți sfinți și se face Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil. Ceilalți sfinți trecuți la această dată sunt Sfântul Alexander Schmorell, Cuvioasa Sara, Mucenița Golinduh și Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul.

Calendar ortodox 13 iulie 2019: Sunt pomenite minunile Sfântului Arhanghel Gavriil

Sărbătorirea Sfântului Gavriil pe 13 iulie se face din secolul al IX-lea și este, de fapt, o trecere în revistă a tuturor minunilor săvârșite de acesta. Aceasta este o sărbătoare diferită de cea de pe 8 noiembrie, când sunt pomeniți Arhanghelii Mihail și Gavriil sau cea din 26 martie, în ziua de după Buna Vestire.

Sfântul Gavriil este cel care i-a dat Fecioarei Maria marea veste și anume că îl va naște pe pruncul Iisus, Mântuitorul lumii. A fost unul dintre cei mai cunoscuți profeți și dătători de vești bune, căci el este cel care i-a spus Sfântului Zaharia că soția lui îl va naște la bătrânețe pe Sfântul Ioan Botezătorul. Se spune că în ziua în care se sărbătorește Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil nu este bine să te cerți cu nimeni și că este bine să dai ceva de pomană celor nevoiași.

Rugăciunea către Sfântul Gavriil

Gavriil i-a ajutat pe Iosif și pe Maria, căci acest Arhanghel Sfânt l-a liniștit pe acesta când voia să o părăsească pe Cea mai pură dintre Sfinți. Există și o rugăciune cu puteri miraculoase pe care creștinii o adresează Sfântului Arhanghel Gavriil, iar noi ți-o prezentăm în rândurile de mai jos!

„O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face”, este o parte din rugăciune.

Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus.

Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”, e continuarea rugăciunii către Arhanghelul Gavriil.

https://www.urbanvoice.ro/wp-content/uploads/2019/07/calendar-ortodox-13-iulie1.jpghttps://www.urbanvoice.ro/wp-content/uploads/2019/07/calendar-ortodox-13-iulie1-150x150.jpguvUV:News
În calendarul ortodox de sâmbătă, 13 iulie, sunt pomeniți mai mulți sfinți și se face Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil. Ceilalți sfinți trecuți la această dată sunt Sfântul Alexander Schmorell, Cuvioasa Sara, Mucenița Golinduh și Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul. Calendar ortodox 13 iulie 2019: Sunt pomenite minunile Sfântului Arhanghel Gavriil Sărbătorirea Sfântului...
Loading...